Скакауец

Скакауец!
Скакауец!?
Скакауеец?
Скакауец
Скакауеееец
Нема да се пуашиш к-оопеуе
У е с к и !
Ц С К А !
Цески, Уесека
Скакауееец
Нема да се пуашиш копеуе
Гуей го тии
Хуйган
Полицай с пистоует
Оуе-уееее!
Нема да се пуашиш копеуе
Сеуенин с куело, куебуйв,
с теуефон
Кеуеме!!

Загуедах се, миуо мишуенце ха-ха
Ауангуе- не е зуе
Thank u be уе мен
Няма да се пуашиш к-оопеуе
Уиуипут, с интеуект, с убуекуо
в куектив
Уебуебия
Няма да се пуашиш ко-опеуе
Айде мойто момче,
айде кажи го пак, знам че го желаеш
Тебе не ти требва жокер, ти си от там
You can do iiit!
Я го знам беее
Скакауееееец
Е-е-е, ти се ууя,
по-уекичко го казвай уе
уеко вуево
Науи си поуигуот
Уигофуен, уигофуен
А-а-а-а-а-а!

Уимонче с уед
Пиуе със зеуе-
това ние много добре го знаеме, хе-хе хе!
Уесно немаа
Нямя да се пуашиш копеуе
Мисуиш уи?
Елементарно Уотсън!
Пеуена
Миуи-ваниуи
Скакауееееееееееец.{START_COUNTER}